Tillgänglighet för nic.stockholm

Stockholms stad står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den.

På den här sidan beskriver vi

  • hur webbplatsen uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service
  • eventuella kända tillgänglighetsproblem
  • hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Så gör du om du inte kan använda delar av webbplatsen

Om du behöver information från webbplatsen i något annat format än det som webbplatsen erbjuder kan du kontakta oss. Svarstiden är normalt två arbetsdagar.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Rapportera brister i tillgänglighet

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning (Digg) har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta myndigheten och påtala det.

Anmäl bristande tillgänglighet, Diggs webbplats

På Diggs webbplats kan du också läsa om lagen och om vilka som omfattas.

Om lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, Diggs webbplats

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1. Vilket innehåll som inte är tillgängligt beskrivs nedan.

Problem vid användning av hjälpmedel för bland annat uppläsning av innehåll

  • Menyn i mobilvy hamnar på fel ställe i tabbordningen. Med skärmläsare och för användare som navigerar med tangentbordet hamnar menyn sist i sidans struktur efter att den har fällts ut med menyknappen som finns i sidhuvudet. WCAG 2.4.3 (A).
  • Fokusframhävningen för användare som navigerar med tangentbordet är ibland otydlig och på vissa ställen saknas helt. Kontrasterna ska förbättras. WCAG 1.4.11 (AA), 2.4.7 (AA).
  • Rubrikstrukturen på sökresultatsidan är inte helt korrekt. WCAG 1.3.1 (A).
  • Några länkar skiljer sig enbart med färg från icke länkad text. WCAG 1.4.1 (A)
  • Det finns sidor som innehåller information på engelska men detta är inte angett i koden. WCAG 3.1.2 (AA)
  • Dokument i formatet pdf kan ha innehåll som inte är tillgängligt via tangentbord. WCAG 1.3.2 (A).

Text i bilder

Det kan finnas texter i bilder som inte återges på annat sätt på webbplatsen. Att presentera text i bilder kan skapa problem för användare med nedsatt syn och dyslexi och de som använder förstorande hjälpmedel.

Brister i kontrast

Vissa texter har inte tillräcklig kontrast mot bakgrunden, till exempel en del datum och länkar.
Grafiska meningsbärande objekt, till exempel fokusmarkering (som används när man navigerar med tabb-tangenten) och sökikoner har inte tillräckliga kontraster mot bakgrunden.

Tillbaka till toppen av sidan

Knappen för navigering tillbaka till toppen av sidan fungerar inte vid tangentbordsnavigering på mobil.

Otydliga länkar

Man ska kunna förstå vart en länk leder innan man klickar på den. Länkar ska kunna förstås utan sitt sammanhang. Webbplatsen har flera otydliga länkar som blir extra otydliga med skärmläsare:

  • Stockholms stads logotyp

Slutlig bedömning

Slutlig bedömning av alla kända tillgänglighetsproblem fastställdes den 22 september 2020.
Problemen planeras vara åtgärdade senast den 28 februari 2024.

Så har vi testat webbplatsen

En oberoende granskning av webbplatsen har genomförts av extern specialist på tillgänglighetsanpassning. Den senaste bedömningen gjordes den 8 maj 2020.