Silhuett av Stockholm med rosa bakgrund och texten .stockholm i mitten

Toppdomän

Stockholms stad äger toppdomänen .stockholm. Toppdomänen ska stärka stadens digitala kommunikation och säkerställa staden som en trovärdig och förtroendefull avsändare.

Stockholms stads ambition med toppdomänen

Toppdomänen .stockholm används för stadens egna verksamheter för att effektivt tillhandahålla självhjälp, självservice, kontakt, information och inspiration kopplat till stadens verksamheter.

I webbstrukturen finns i dag över 70 webbplatser som använder domänen. Särskilda kvalitetskrav följer med användningen, som handlar om analysmetod för att fånga upp de viktigaste användarresorna, ansvar och roller för varje webbplats liksom hur uppföljning och mätning ska ske. Staden tog toppdomänen .stockholm i bruk 2016.