nic.stockholm

Stockholmsstad börjar använda toppdomänen .stockholm under 2018.

När ICANN år 2011 öppnade upp möjligheten att ansöka om en egen toppdomän var det självklart att Stockholms stad skulle äga .stockholm. År 2014 köptes toppdomänen in, och man tog samtidigt det strategiska beslutet att avvakta med att börja använda den, för att bland annat se och lära av hur andra storstäder använder sina domäner. Nu, några år och en förnyelseperiod senare, så finns det exempel att hämta runt om i världen från nya geografiska toppdomäner, där antalet registrerade domäner varierar från 5 000 upp till 50 000 i de olika städerna. Stockholms stad kan använda de tillgängliga data och exempel från dessa städer och förankra i den strategi och de målbilder som har arbetats fram.

.stockholm har under året lanserats internt. Det innebär att Stockholms stads egna digitala resurser blir de första användarna, och framöver även vissa aktörer som staden stödjer, exempelvis större evenemang. Först ut under sommaren var växer.stockholm, en webbplats som berättar om hur staden växer.